Gasten FAQ

Contact

Inhoud Richtlijnen

Wanneer je gebruik maakt van ons platform, vinden wij het belangrijk dat je je aan de geldende wet- en regelgeving houdt, correcte informatie verstrekt en je met respect omgaat met anderen.

In deze richtlijnen leggen wij uit wat wel en niet mag als je natuurhuisjes huurt of verhuurt, wanneer je communiceert met anderen of op een andere manier ons platform gebruikt. Daarnaast leggen wij uit hoe wij dit controleren en wat je kunt doen als wij actie tegen jou ondernemen. Deze inhoud richtlijnen zijn een aanvulling op onze voorwaarden voor huurders en verhuurders.

  1. Algemene regels voor het gebruik van ons platform

Wanneer je gebruik maakt van ons platform, is het belangrijk dat je aan geldende wet- en regelgeving houdt, je correcte informatie verstrekt en je met respect omgaat met anderen. Dit betekent onder andere dat je je houdt aan de volgende regels:


  1. Richtlijnen voor het plaatsen van recensies

Door het plaatsen van een recensie help jij toekomstige gasten bij hun keuze voor een natuurhuisje. Wanneer je een review wilt achterlaten vragen wij je om rekening te houden de volgende richtlijnen:

Wanneer jouw recensie in strijd is met bovenstaande punten, of wanneer deze in strijd is met de inhoud richtlijnen in bredere zin, dan wordt de review niet geplaatst.


  1. Richtlijnen voor berichten 

Wij willen dat iedereen op een leuke en respectvolle manier berichten naar elkaar kan sturen en ontvangen. Hiervoor hebben we de onderstaande richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen geven aan wat voor soort berichten niet zijn toegestaan op ons platform.

We vragen je hier rekening mee te houden bij alle vormen van communicatie op ons platform.

Wij kunnen je uitsluiten van deelname aan ons berichtensysteem als je je hier niet aan houdt.


  1. Hoe controleren wij de naleving van onze richtlijnen?

Om ervoor te zorgen dat het ons platform veilig en betrouwbaar blijft, maken wij gebruik van menselijke evaluatie gecombineerd met geautomatiseerde systemen voor het identificeren van inhoud of activiteiten die evident in strijd zijn met deze inhoud richtlijnen. 


  1. Maatregelen

Indien wij vaststellen dat jij je niet houdt aan deze inhoud richtlijnen, de (ver)huurdersvoorwaarden en/of toepasselijke wetgeving, zullen wij actie ondernemen. Dit beslissen wij van geval tot geval op een zorgvuldige, objectieve en evenredige wijze. Bij het overgaan tot actie, zullen we contact opnemen en uitleggen waarom we deze beslissing hebben genomen. 

Voorbeelden van door ons te treffen maatregelen zijn: 


  1. Meldingsprocedure

Natuurhuisje streeft ernaar dat alle informatie en berichtgeving op/via ons platform valt binnen de kaders die wij stellen in onze richtlijnen. Wij horen daarom graag als je denkt dat een van de advertenties of gebruikers niet aan onze voorwaarden voldoet. Je kunt hiervoor een (zo volledig mogelijk geformuleerde) melding sturen naar info@natuurhuisje.nl. Wij handelen je melding zo snel mogelijk af, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst. Duurt het toch langer? Dan ontvang je binnen 14 dagen een bevestiging van jouw melding en laten we weten wanneer je een inhoudelijk antwoord kunt verwachten. 

Het is niet de bedoeling dat je regelmatig foutmeldingen indient. Wanneer je dit wel doet, dan zullen wij, afhankelijk van de ernst van de overtreding, je hiervoor eerst een waarschuwing geven. Als je niet naar deze waarschuwing luistert, dan zullen wij je account voor een redelijke termijn offline halen. Op het moment dat wij hiertoe actie ondernemen, zullen wij eerst contact opnemen en uitleggen waarom wij deze beslissing hebben genomen. 


  1. Wat kun je doen als je het niet eens bent met onze besluiten?

Als je het niet eens bent met de maatregelen die wij nemen, zoals het onzichtbaar maken of verwijderen van jouw advertentie, of wanneer je het oneens bent met onze reactie op een door jou ingediende melding, dan kun je binnen zes maanden nadat wij ons besluit aan je hebben gecommuniceerd een klacht bij ons indienen. 

Dit doe je door contact op te nemen via info@natuurhuisje.nl. Wij streven ernaar binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie te geven.

Het is niet de bedoeling dat je regelmatig kennelijk ongegronde klachten indient. Wanneer je dit wel doet, dan zullen wij, afhankelijk van de ernst van de overtreding, je hiervoor eerst een waarschuwing geven. Als je niet naar deze waarschuwing luistert, dan zullen wij je account voor een redelijke termijn offline halen. Op het moment dat wij hiertoe actie ondernemen, zullen wij eerst contact opnemen en uitleggen waarom wij deze beslissing hebben genomen. 

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht voor te leggen aan een instantie van buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit is ook mogelijk als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw klacht of melding hebben behandeld.